Primăria Dămuc

Consiliul Local

Dezvoltare

Informatii de interes public

Legaturi utile

Video

Inchide

Trimite unui prieten

Secretar

Exportă PDF - Secretar Tipărește pagina - Secretar Trimite unui prieten - Secretar

Nume: Mihai Țepeș
Data naşterii: 02 decembrie 1984
Stare civilă: căsătorit
E-mail: secretar@comunadamuc.ro
Studii:
* 2004 - 2008 - Universitatea Petru Maior, Tîrgu-Mureș, Facultatea de Ştiinţe Economice și Administrative, Specializarea Drept;
* 2000 - 2004 - Liceul Militar Neagoe Basarab, Buzău;
Experienţă profesională:
* 2013 - prezent - secretar al comunei Dămuc, judeţul Neamţ.
* 2011 - 2013 - consilier personal al primarului comunei Dămuc;
* 2008 - 2011 - jurist al S.C. Țepeș Emel S.N.C. Dămuc;
Limbi străine: engleza - nivel mediu


LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (*republicată*)a administraţiei publice locale ART. 117

Secretarul unitatii administrativ-teritoriale indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi ale preşedintelui consiliului judetean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
b) participă la şedintele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între acestia si prefect
d) organizează arhiva si evidenţa statistică a hotararilor consiliului local si a dispozitiilor primarului, respectiv a hotararilor consiliului judetean si a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean; e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedintelor consiliului local, respectiv ale consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judetean;
g) pregăteşte lucrarile supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau insarcinari date de consiliul local, de primar, de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz